image

Vår dirigent: Marie-Louise BeckmanML

Utbildning

Marie-Louise Beckman, född 1961, har en kyrkomusikerexamen från Musikhögskolan i Malmö 1986. Hon har studerat dirigering för professor Dan-Olof Stenlund, sång för Britta Johansson och orgel för Tomas Willstedt. Marie-Louise har också en körpedagogexamen från Musikhögskolan i Örebro 2012.

Erfarenhet

Förutom rollen som dirigent för Akademiska kören är hon anställd som organist och körledare i Vadstena klosterkyrka sedan 2005. Hon leder där Vadstena kyrkokör och en gregoriansk ensemble. Mellan 2001 och 2012 var hon även förbundsdirigent för Linköpings stifts kyrkosångsförbund och har dirigerat flera större verk för kör och orkester, exempelvis JS Bach Juloratoriet del 1-6, GF Händel Messias, F Mendelssohn Symfoni nr 2 Lobgesang, WA Mozart Requiem och J Sandström Requiem. Marie-Louise erfarenhet av att leda olika körer sträcker sig från barn- och ungdomskörer till damkörer och blandade vuxenkörer.

Övrigt

Marie-Louise är ofta anlitad som orgelackompanjatör och solist. Hon har bland annat sjungit sopranevangelist i Arvo Pärts Passio 2007 och varit pianist vid uruppförande av Tomas Jennefelts ”Av någon sedd” i Stavanger 2008. Marie-Louise har även medverkat på CD:n ”På väg” som innehåller Bachs samtliga flöjtsonater. Skivan spelades in 2009 med Marie-Louise Beckman, Emelie Karlsson, Anna Englund Bohm och Märta Nilsson.